top of page

Mattrygghetskurs

Vector-2.png

Kurset egner seg for alle som jobber med matproduksjon og servering, samt ledere av næringsmiddelbedrifter.

Vi har muligheten til å holde kurs på lokasjon eller over nett. Vi gir deg og dine ansatte standardkurs eller kurs tilpasset dine behov og din virksomhet. Dersom dere har spesifikke utfordringer kan vi fokusere ekstra på dette, slik at utbytte av kurset blir størst mulig. Alle deltakere får diplom etter endt kurs.

Hvorfor velge mattrygghetskurs fra Bystand?

Kursholder innehar en bachelorgrad innenfor næringsmiddelteknologi og har mange års erfaring med kvalitetsarbeid innenfor restaurant, storhusholdning og matproduksjon. I mange bransjer er endringer eller opprettholdelse av rutiner utfordrende, men med en kursholder som har erfaring fra både hands-on produksjonsarbeid, kvalitet og ledelse får man en god forståelse for hva som kreves av hver enkelt for å tilfredsstille kravene som stilles til bedriften i dagens næringsmiddelproduksjon.

Kurset gir en overordnet innføring i sentrale temaer som det er viktig at man har kunnskap om. Som blant annet disse:

- HACCP (fareanalyse)

- Mikrobiologi

- Allergener

- Kryssforurensing

- Avviksførsel

- Matforgiftning

- Bekledning

- Personlig og generell hygiene

- Merking og temperaturkontroller

bottom of page