top of page

Skadedyrbekjempelse

Hva skjer i Bystand? 

Miljøfyrtårn - veien mot miljøsertifisert virksomhet

Bystand har nå startet prosessen med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Det vil si at vi nå skal bli enda bedre til å ta miljøriktige valg både for oss selv og på vegne av våre kunder.  

 

Å være sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift stiller klare krav til oss angående blant annet avfallshåndtering, energireduserende tiltak, HMS-rutiner, innkjøp og ikke minst transport.

Sertifiseringen er også anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

 

FNs bærekraftsmål

Å være en Miljøfyrtårn-bedrift gir gode forutsetninger for å bidra til flere av FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

 

Miljøfyrtårn-sertifisering bidrar til å nå flere av FNs bærekraftsmål.

bottom of page