top of page
Termites.jpg

Skadedyrbekjempelse

Når uhellet først er ute er det viktig å komme i gang med bekjempelse på et så tidlig stadie som mulig. Videre er oppfølgingen av problemet helt essensielt for en vellykket bekjempelse. 

Kartlegging

Kartleggingen er en viktig prosess for å oppnå en effektiv bekjempelse, eller forebygge mot skadedyr. Det er også viktig for oss å gi råd og veiledning underveis til deg som kunde for å bidra til nettopp dette. I de fleste tilfeller kan vi hjelpe deg med både bekjempelsen og det forebyggende arbeidet.

Ikoner2.png

Bekjempelse

Vi starter bekjempelsen og følger opp denne etter avtalen man blir enige om på forhånd. Vi holder dialogen med deg, og sender rapporter etter hvert besøk, slik at du alltid er godt informert om sakens status. Vi søker å løse problemet så raskt og effektivt som overhodet mulig! Effektivt for oss – besparende for deg!

Artboard 2.png

Oppfølging

I etterkant av en bekjempelse kan det være nødvendig med oppfølging for og se til at ikke problemet oppstår igjen. I slike tilfeller anbefaler vi ofte en serviceavtale hvor vi følger opp, gjør tiltak og rapporter status underveis. Da kan man hele tiden være i forkant av problemene og en bekymring mindre å tenke på i en hektisk hverdag. Les mer om dette på knappen under.

Ikoner.png
bottom of page